Projekty

projekt domu

Wszystkie nasze projekty tworzymy w oparciu, przede wszystkim, o wymagania Inwestora. Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie, dbając o kontekst zamierzenia, uwzględniający między innymi lokalizację jak i otoczenie prawne inwestycji. Państwa wizje, pomysły, plany czy zamierzenia, stanowią dla nas podstawę do wykonania wszelkich prac projektowych. W trakcie całego procesu projektowego, w oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie, pomagamy Państwu zamienić wizję w realizację.
Zakres naszych usług obejmuje projektowanie m.in:

 • budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych
 • budynków użyteczności publicznej;
 • budynków handlowych i usługowych;
 • budynków przemysłowych i magazynowych;
 • budynków związanych ze sportem i rekreacją;
 • oraz wielu innych.

W ramach naszych usług oferujemy również projektowanie związane z wszelkiego rodzaju przebudowami istniejących obiektów, modernizacjami, adpaptacjami, zmianami aranżacji czy układów funkcjonalnych.

 

 


Zakres opracowania dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klienta oraz specyfiki projektu. W jego skład mogą wejść:

 • wstępne analizy możliwości inwestycyjnych wszelkie prace przedprojektowe związane z pozyskiwaniem wytycznych, warunków, opracowań geodezyjnych, badań itp.,
 • inwentaryzacje architektoniczno — budowlane,
 • prace projektowe w zakresie projektów koncepcyjnych, budowlanych, wykonawczych, przetargowych,
 • dodatkowe opracowania jak kosztorysy, specyfikacje itp.,
 • pomoc w uzyskaniu wymaganych opinii, decyzji, pozwoleń, uzgodnień,
 • reprezentacja przed organami odministracji państwowej i samorządowej,
 • pomoc w przygotowaniu rozpoczęcia prac budowlanych,
 • nadzór autorski nad budową,
 • pomoc w zakończeniu prac i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie,
 • pomoc w komercjalizacji inwestycji,
 • i wiele innych.